Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 30 2013

bunia
16:45
4738 a6ee 390
sell both your kidneys on the internet
Reposted fromceglasta ceglasta viatbtf tbtf
bunia
16:45
4055 800e 390
Reposted fromscorpix scorpix
Sponsored post
soup-sponsored
20:53
Reposted byLegendaryy Legendaryy
bunia
16:45
7110 cabd 390
Reposted fromcalamities calamities viatbtf tbtf
bunia
16:45
16:45
1057 3985 390
bunia
16:45
4805 b26c 390
Reposted fromscorpix scorpix
bunia
16:39
bunia
16:39
8295 0087 390
Reposted fromscorpix scorpix
bunia
16:37
8339 e93b 390
Reposted fromscorpix scorpix
bunia
16:36
3210 3c63 390
Reposted fromlittlestories littlestories viaMagnolia11 Magnolia11

July 18 2013

bunia
20:00
4083 97b4 390
Reposted frommoai moai viapesymista pesymista
bunia
20:00
1422 cd75 390
Reposted fromIriss Iriss viapesymista pesymista
bunia
20:00
Reposted fromyarmus yarmus viapesymista pesymista
bunia
19:59
8315 0f4a 390
Reposted fromspokodama spokodama viapesymista pesymista
bunia
19:58
bunia
19:58

Waiting.

Reposted fromcaraseen caraseen viapesymista pesymista
bunia
19:58
Relacja z seminarium:
Kobietom zadano pytanie: "Która z was kocha swojego męża?
Wszystkie podniosły ręce.
Drugie pytanie: "Kiedy ostatni raz powiedziałeś mężowi, że go kochasz?
Część kobiety odpowiedziała, że dziś, część, że wczoraj, a sporo, że nie pamiętaja.
Następnie polecono im wziąć telefon i wysłać poniższy tekst: "Kocham cię, kochanie."
Po wysłaniu SMS-ów kobiety wymieniły się telefonami i czytały przychodzące wiadomości:
Oto kilka odpowiedzi:
1. Kim jesteś?
2. Matko moich dzieci, chora jesteś?
3. Kocham cię.
4. Co nawywijałaś z samochodem?
5. Nie rozumiem, co chcesz?
6. ? ?
7. Nie nawijaj, tylko powiedz mi, ile potrzebujesz?
8. Czy ja śnię?
9. Jeśli nie powiesz mi, do kogo chciałaś to wysłać, to cie zamorduję!
10. Mówiłem ci, żebyś tyle nie piła!
11. Czego byś nie chciała, odpowiedz brzmi- nie!
12. ....
Reposted fromorety orety viapesymista pesymista
bunia
19:57
2075 e4f2 390
Reposted fromskins skins viapesymista pesymista
bunia
19:57
bunia
19:57
  Poczuła nagle znajome ukłucie pod obojczykiem.
— Janusz Leon Wiśniewski - Bikini
Reposted fromIriss Iriss viapesymista pesymista
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...